Lucrare la Fundeni, detaliată pe faze de execuție

Acoperiș Wetterbest 0.5mat 8017 clasic